De eerste schep gaat in de grond!

Zaterdag 10 april ging de eerste schep de grond in. Voor de hoofdingang van Sorghvliet aan de Sorghvlietlaan is een aanzet gemaakt tot een echte ontmoetingstuin voor bewoners van Sorghvliet en inwoners van Andijk.

De bedoeling is dat er een pluktuin, een (vergeten) groentetuin, een groene tuin en een insectentuin komen.

Dit initiatief is ooit bedacht als verbindend onderdeel tijdens het Ontwerpfestival Sorghvliet Nieuwe Stijl. Helaas loopt de realisatie van dit enorme project door allerlei omstandigheden uit de pas met het eerder genoemde en gewenste tijdspad maar in deze tijd snakt men op het dorp naar verbindende activiteiten. Sylvette Ernsting, opbouwwerker van de gemeente Medemblik, boog zich over mogelijke initiatieven in de gemeente en trof onder meer dit idee aan. Ze blies het stof eraf en ging op zoek naar mensen die hier invulling aan willen geven. Joost Botman en ondergetekende sloten zich aan en nu is het zaak om aan de slag te gaan.

De ideeën zijn wild! We hebben het al gehad over kippetjes, oogstfeesten en live cooking… Het is nu nog een bescheiden initiatief maar zoals het een goed tuinier betaamt doet geduld en goede zorg groeien en bloeien.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *