Lief plekje grond, omringd door groene dijken
Door ‘t voorgeslacht ontwoekerd aan de zee
Door vaart en weg verdeeld in kleine rijken
Waarop vol pracht de bloemenvelden prijken
Een oord van vree

Hier klinkt het lied van d’arbeid allerwegen
Te midden van de zangen der natuur
En verre van ‘t rumoer der stad gelegen
Komt hier ‘t gevoel van kalme rust ons tegen
Elk avonduur

Hier steunde vaders arm de jonge handen
En hier klonk moeders stem in ‘t vriend’lijk ouderhuis
Bruist hier geen beek, ontbreken lustwaranden
Wij minnen bovenal deez’lage landen
Hier zijn wij thuis!

Schrijver: Jan Trompetter

Foto: Klaas Burger

1 Comment

  1. Wat is de melodie?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *