Nelleke Bloemendaal

Nelleke Bloemendaal

Restricted Post: You are not allowed to view the content of this Post

Indertijd woonden mijn ouders in Sorghvliet. Mijn vader noodgedwongen vanwege mijn moeder.
Hij was nog aardig fit en zijn leven lang tuinder geweest.
We spreken van rond 1998.

Hij heeft toen gezorgd dat het er rondom Sorghvliet gezellig en fleurig uitzag.
Vroeg in het voorjaar tulpen en daarna eenjarige plantjes.
Hij deed dat met veel zorg en liefde, later met hulp van Karel Keesman, die er vlakbij woonde.

Helaas kwam er een eind aan zijn fitheid en hij overleed.
Omdat ik er als verzorgende werkte zag ik met lede ogen aan dat het hard achteruit ging.
De perken werden zelfs door gras vervangen.

Dus de plannen die jullie ontwikkelen juich ik van harte toe.
Hoe mooi is het als bewoners van Gezinspalvioen, bezoekers, omwonenden, dorpsgenoten elkaar daar op dat Lief Plekje Grond kunnen ontmoeten.

Nelleke Bloemendaal